Yazılı Fetva

Kalbimizdeki imana yönelik arızalara önlemler

6852
03.03.2020

Kalplerdeki imana yönelik arızalar hangi sebeplerle oluşuyordur? Bunları bilebilir ve tedbir alabilir miyiz?

Kalplerdeki arızalar, şeytanın saldırıları sonucu yerleşir ve kulun ihmali ile de sabit kalır. İman ve ibadet hayatımızın tamamı böyle bir sıkıntıdan kurtulmuş bir hayat yaşamak içindir:
 
a. Günahları umursamamak, önce çevresindekilerin günahlarını sonra da kendisininkileri umursamamak önemli bir sebeptir.
 
b. Allah’tan ve ibadetten alıkoyan işler ve sebeplerle ilgilenmek buna bir sebeptir.
 
c. Arkadaşta ve çevrede seçici olmamak bir sebeptir.
 
d. Yeme içmeyi ölçüsüz duruma getirmek bir sebeptir.
 
e. Uykuyu ölçüsüz ve kontrolsüz yapmak bir sebeptir.

Nureddin Yıldız