Yazılı Fetva

‘Kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz’ hadisi sahih midir?

30051
05.02.2016

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ‘kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz’ hadisi şerifini nasıl anlamalıyız? Bu hadis sahih midir?

Bu hadis Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadistir. Hadisi siz aslından farklı olarak aktarmışsınız, netice olarak aynı anlamda bir hadisten söz ediyoruz. Hadis ilmi açısından bu hadis, hadisliği tartışılabilecek durumdadır ancak başka hadisler ele alındığında bu anlamın, anlam olarak doğru olduğu görülmektedir.
Bize verdiği ders ise şudur:
İnsanın bir başka insanın ayıbını, kendisini öne çıkarmak ve kibirlenmek anlamında ayıplaması kulluk mantığı içinde hatadır. Bu hatanın cezası da benzeri bir hatayı işlemekle cezalandırılmaktır.

Nureddin Yıldız