Yazılı Fetva

Mahkemenin feshi ve talak aynı şey midir?

3882
28.02.2021

Hocam, cevaplarınızda FESH diye bir sözcük okuyorum. Mahkemenin feshetmesi ve talak nasıl aynı olabiliyor?

Evliliğin sonlandırılmasında üç yöntem vardır:
 
- Talak,
 
- Fesih,
 
- Hul’
 
Üçü ile de evlilik sona erer ama bunlar birbirlerinden farklı olan uygulamalardır. Benzerlikler ve farklılıklarını şöyle özetleyebiliriz:
 
1- TALAK:
 
Erkeğin kullandığı bir yetkidir. Onun rızası ve sözü ile geçerli olur.
Gerçekleşmesi için mahkeme kararına gerek yoktur.
Birinci, ikinci kademelerinde erkek iddet süresi bitmeden talakı geri alabilir. İddet bittikten sonra ise birinci ve ikinci kademede kadın isterse yeni bir nikâhla olmak şartı ile evlenebilirler.
 
2- HUL’:
 
Kadının boşanmak istemesi ve bunun karşılığında kocası ile pazarlık etmesidir. Mesela aldığı mehri geri vererek veya başka bir şekilde anlaşır ve erkeğin “evet” demesi ile aralarındaki nikâh biter.
Hul’ nikâhı sonlandırması bakımından bir bain talaktır. Hul’ için mahkeme kararı gerekmeden gerçekleşme olur.
Böyle bir ayrılıktan sonra yeni bir akit ve yeni bir mehir ile tekrar evlenebilirler.
 
3- FESİH:
 
Mahkemeye başvurulması ve mahkemenin aradaki nikâh akdini kaldırması (feshetmesi) ile gerçekleşir.
Mahkemenin bu kararı ile taraflar birbirlerinden bir talepte bulunmazlar. Kadın, ödenmemiş ise mehrini alır.
Böyle bir kararı mahkeme, eşlerden birinde eşlik yapamayacak eksiklik bulunması, erkeğin ev idare edemeyecek durumda olması, nikâhın esasında bir arıza bulunması, eşlerden birinin riddeti yani dinden çıkması gibi sebepler üzerine böyle bir karar verir.
Mahkeme kararının geçerli olması için kadın veya erkeğin rızası gerekmez.

Nureddin Yıldız