Yazılı Fetva

Menkul ve Gayrimenkulun Zekatı Nasıl Verilir?

7239
24.11.2010

Eldeki stok ticari teminatımızın, menkul ve gayrimenkulumuzun zekatı konusunda bilgi verebilir misiniz? Hocam bir de bir aylık istihkak ve borçlar çıkartılacak denilir. Ancak bir aylık istihkak derken ticarethanenin de bir aylık sabit gideri düşülecek mi? Çünkü çalışan onlarca olabilir ve kira sabit gider yüksek olabilir.

Ticaret yapmak için bekletilen hazır veya hammadde türünden emtianın zekât malı olarak hesaplanması gerekir. Gayrimenkuller de satılmak için bekletiliyorsa aynı durumdadır, onların da hesaplanması gerekiyor. Ne kadar malın zekâtını vereceğimizi hesaplamak için de elimizdeki hazır veya hammadde türünden emtianın maliyetini hesaplarız. Bize maliyetleri itibarıyla mesela beş yüz ise beş yüzünü zekâtını vereceğiz.
Zekât vereceğimiz zaman, üzerimize tahakkuk etmiş bulunan borçların düşülmesi gerekiyor. Çünkü tahakkuk etmiş borç kadar olan mal aslında bizim değildir. Aylık ödeme takvimimiz de böyledir. Mesela Ramazan ayında zekât verecek olan mümin, o ay içinde tahakkuk etmiş faturalar ve tahakkuk etmiş işçi bordrolarını eldekinden düşebilir. Zira yirmi gün çalışmış bir işçinin, çalışmasına karşılık olan miktar onun malı değildir. Her ne kadar teslim edilmemişse de o para işçinin hakkıdır; o eldekinden düşülebilir. Elektrik, su, vergi vs. giderleri böyle hesaplayabiliriz. Yalnız müstakbel ödemeleri bu sınıftan
saymamız doğru olmaz.
Allah Teala infaka muvaffak kılsın.

Nureddin Yıldız