Yazılı Fetva

'Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı namazıyla sabah namazıdır' hadisini nasıl anlamalıyız?

33350
04.06.2011

'Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı namazıyla sabah namazıdır' hadisini nasıl anlamalıyız?
Ben imamlık yapıyorum. Yatsı veya sabah namazına gelmeyen cemaati münafık mı sayacağız? Ya da yatsıya gelip de sabah namazına gelmeyenleri nasıl anlayacağız?

Yatsı ve sabah namazı uyku ve yorgunluk gibi nedenlerle namazın ağır geldiği vakitlerde eda edilmektedir. Bu vakitlerde fedakârlık yapmak diğer vakitlere göre daha zor olmaktadır. Mü'min, Allah'ın emri olduğu zaman, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan insandır. Münafık ise keyfi yerinde iken görüntü veren insandır. Bu nedenle münafıklar için yatsı ve sabah namazı vakitleri iyi bir sınav oluşturmaktadır. Buna rağmen, yatsı ve sabah namazına gelemeyenlere münafık muamelesi yapmaya yönelik bir emir yoktur. Bu bir uyarıdır, imanına dikkat etmesi bakımından mü'minleri ikaz etmektir. Müslümanları bilhassa sabah namazının cemaatle eda edilmesi konusunda sürekli ikaz etmek, bu konudaki hadisleri hatırlatmak hoca efendilerin önemli bir vazifesidir. Allah Teâlâ, kendisine davette muvaffak olmaya hepimizi ehil kılsın. Dua edin.

Nureddin Yıldız