Yazılı Fetva

Münafıklık nedir?

6823
14.04.2020

Selamünaleyküm hocam. Münafıklık bir din adı mıdır? Özellikleri nelerdir?

Allah’a iman açısından insanlar iman edenler ve iman etmeyenler olarak ikiye ayrılırlar. Münafıklar aslında iman etmedikleri hâlde toplum içindeki sosyal ve ekonomik çıkarları gereği iman etmiş gibi görünen kimselerdir. Böylece asıl kimliklerinin iman etmeyenler olduğu anlaşılmış olur. Zira iman kalpte yerleşmiş olmalıdır ki iman edilmiş olsun. Bunlar ise Müslümanlar ile beraberken Müslümanlık gösterirler ama öyle değildirler. Bu yüzden de kıyamet günü cehennemde kâfirlerden de beter bir durumda olacaklardır.
 
Bu bir nevi şahsiyetsizlik ve hastalıktır. Böylelerinin karakterleri, eylemleri Kur'an’ımızın ısrarla öne çıkardığı hastalıklardır. Bunlara benzeyen ama esasında Müslüman olanlar da, bir hastalık olarak münafıklıktan uzak durulması için ikaz edilmişlerdir.
 
Münafıklarda en belirgin karakteristik özellikler şunlardır:
 
• Kalpleri sorunludur yani iç dünyalarında İslam’ı kabul etmiş değildirler.
 
• Düzeltiyoruz adı altında bozarlar.
 
• Kendilerini akıllı görüp başkalarını aptal gören aptallardırlar.
 
• Hilekârdırlar.
 
• Sözlerinde durmazlar.
 
• Mü'minlerin aleyhine olacak şekilde kâfirlerle bağlantıda olurlar.
 
• Mü'minlerin başına gelen sıkıntılara sevinirler.
 
• Zor günlerde meydanda olmazlar.
 
• Allah’ın Kur'an’ına göre yaşamayı kabul etmezler, bunu da açıkça söylemezler.
 
• Çok renklidirler, yalakadırlar.
 
• Sapık fikirlere pek meraklıdırlar.
 
• Aykırılıktan çok hoşlanırlar.
 
• Dış düşmana hizmette sakınca görmezler.

Nureddin Yıldız