Yazılı Fetva

Şafi mezhebinde kadının ziynetine zekât düşer mi?

19342
24.10.2015

Şafi mezhebindenim. Validemin toplamda 300 gram olacak şekilde altın ziynet eşyası var, buna zekât düşer mi, düşerse miktarı ne kadardır?

Şafii mezhebinin yaygın içtihadına göre kadınların kullandıkları ziynet takılarında altın ve gümüş de olsalar zekat yoktur. Dolayısıyla zekat vermeseniz vebale girmezsiniz. Bazı Şafii uleması ve bilhassa bu asırdaki ulema ise zekat verilmesi yönündeki içtihadı tercih etmektedirler. Buna göre de verirseniz daha iyisini yapmış olursunuz.

Nureddin Yıldız