Mektuplar Corona

Salgından nasıl ders çıkarabiliriz?

4568
13.04.2020

Hocam, izlediğim hocaların hemen hemen hepsi bu beladan ders çıkarmalıyız diyorlar. Doğrusu tam olarak böyle evrensel bir beladan nasıl ders çıkarırız anlayamıyorum. Hocalar kendi anlayacakları dille konuşuyorlar. Benim gibi bir Müslüman bu covid-19 belasından ne ders çıkarabilir merak ediyorum. Teşekkür ederim.

Satır başları ile tespit edecek olursak, bu olay bize önemli dersler bıraktı diyebiliriz.
 
1. Dünyayı kasıp kavuran bu bela Allah’a imanımızı tazeledi. Allah ne kadar büyüktür, nelere kadirdir onu öğretti. Gözle görülmeyecek kadar küçük bir mahlûkla koca dünyayı dize getirmek ancak Allah’ın yapacağı bir işi olabilir. Sadece bunu anlamış olmamız bile ders olarak yeter. Allah, Allah’a iman, onun kaderinin muhteşemliği, kudretinin sonsuzluğu dersini vermektedir.
 
2. İnsanın acizliğine dair tarihin asla unutturmayacağı bir ders vermiştir bu olay. Göklere füzeler salan insanlık, gözünün göremediği bir mahlûka topluca teslim olmuştur. Adına virüs denen görülmez bir mahlûk bütün insanlığa : “Acizsiniz, ölümlüsünüz, direnemezsiniz!” diye haykırmıştır. Bu haykırışı duyabilen için bu bir nimet olabilir. Ne var ki, Ebrehe’nin ordusuna lanet yağdıran kuşların mesajı da insanlığı es geçtiği şeyler arasında kaldı ama kitabımız o olayı “Allah’a imanın ve ona teslim olmanın” mecburiyetine dair bir örnek olarak bize gösterdi. Kıyamete kadar da kalacaktır o örnek.
 
3. Tevbe ve istiğfar konusu, bugünkü gibi “can simidi” şeklinde az anlaşılmıştır. Kalbinde Allah’a iman olan herkes için tevbe ve istiğfar bir can simididir. İyi bir nefis muhasebesinin ardından tevbeye ve salih amele koşmak için sağırın bile duyabileceği bir çağrıdır bu olay.
 
4. Günahları terk etmek ve mü'mince bir hayat yaşamaya başlamak için bulunmaz bir fırsat olduğu kesindir. Yaptığının hata olduğunu anlayan ama bir türlü uygun zamanı bulamayan için bu olay bulunmaz fırsattır. Bunu da kaçıranın artık yeni bir fırsat ne zaman bulabileceği bilinemez. Kişiler olarak aile olarak, arkadaş grubu olarak hepimiz bu fırsatın önündeyiz. Hatta devlet olarak da bu fırsat önüne gelmiştir. Artık kadın erkek fıtratına aykırı yasalardan başlayarak, Allah’ın kelamını birilerinin incinmemesi uğruna öteleme anlayışının kaldırılması için iyi bir fırsattır.
 
5. Hayırlı bir insan olmak ve hayırlı işlerle meşgul olmak için tam bir başlangıç anı olabilir bu olay. Zamanını iyi işlerle doldurmayı beceremeyenler, kendi evinde bunalanlar, arkadaşlarının etkisinden kurutulamayanlar… Herkes için tam bir makas değiştirme zamanı olabilir. Kalbinde iyiliğe açılan bir damar bulunan için bir benzeri bulunamaz fırsattır. Yeter ki insanın hayırdan nasibi tamamen kapanmış olmasın.
 
6. Dini olsun beşeri olsun ilmin ne kadar önemli olduğunu, bilim adamının değerini anlamak için de iyi bir fırsatla karşı karşıyayız. Dün, sözü “haberlerde çıkan bir bilim adamı” olarak anlaşılanlar bugün can kulağı ile dinlenir oldu. Bu da güzel bir ders olabilir, olmalıdır. Bundan sonra ilmin yönlendirmesi ciddiye alınmalıdır.
 
7. Dünyanın gözüne batıra batıra şişirdikleri DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ başta olmak üzere bir yığın uluslararası oluşumların, bir HİÇ olduklarını anlamak insanlık için güzel bir nimet olmuştur. Allah’ın izni ile bu sonuç, mü'minlerin iman ekseninde toplanmasının dışında bir araya gelenlerin kendilerine bile faydası olmaz bir oluşumu temsil ettikleri anlaşılmış olacaktır.
 
8. Ölümle burun buruna gelince şunu anladık: Bu hayat bu kadar kıymetli olduğu hâlde biz, hayatımızı boş iş denebilecek işlerle geçiriyormuşuz. Bunu Kur'an’ımız dünya hayatını anlatırken “oyun ve eğlence” demekle ne kadar güzel açıklıyormuş ama biz anlayamamışız ne yazık ki. Koca koca insanlar hayatla çocukların oyuncakları ile oynadığı gibi oynuyormuşuz meğerki! Bu anlaşıldığında da tevbeye ve salih amele giden yol görülmüş olacaktır. Dünya fani, insan fani ama insanın emelleri ve hırsı sanki ebedi imiş gibi davranılırken bir an evvel ahiret için yaşama anlayışına yükselmeye adeta davet edilmiş olduk.
 
9. Çaresizlerin, kimsesizlerin varlığı ortaya çıktı. “Ya onlardan biri olsa idim?” şeklinde özetlenebilecek bir his içimize sinmiş oldu. Bu da, sonu getirilebilirse biiznillah büyük bir nimet olur.
 
10. Din anlatan hocaların, birbirlerini tenkit ile geçirdikleri vakitlerin yerine topluca kurtuluşa ve iman kurtarmaya dönüş olarak tarif edilebilecek bir sürece yönelmelerini umacağımız bir zaman olarak da bu bela zamanı nimete dönüşebilir. Umarız öyle olur.
 
11. Tevekkül, haşyet, murakabe, şükür, zikir gibi kalple yapılan büyük ibadetlerin önemi anlaşılmış oldu. Teheccüde kalkmanın azameti görüldü. Dindarlığın sadece namaz ve zekât gibi bedensel ve ekonomik ibadetlerle sınırlı olmadığı idrak edildi. Kur'an okuyarak huzur bulmanın gerekliliği anlaşıldı biiznillah.
 
Evet, her olay herkesin dersi olmayabilir. Bunu kabul ederiz.
Bir zaman sonra bu ders de unutulur eski dersler gibi.
Bunu da kabul ederiz.
Bir kabul edilmesi gereken incelik daha vardır:
Bu ders, kıyamet günü hesabı sorulacak bir nimettir. Bunda bile aklını başına almayanlar için asıl azap o zaman olsa gerek maazallah.
 
Selamünaleyküm.
Nureddin YILDIZ
fb.com/nureddinyildiz
twitter.com/nurettinyildiz
instagram.com/nureddinyildiz