Yazılı Fetva

Tahavi Şerhi, Nesefi, Fizilali’l Kur’an ve İbni Kesir Eserleri

11513
11.05.2014

İbn Ebi'l-İzz'in Tahâvî Şerhinin okunmasında bir sakınca var mı, yoksa Ömer Nesefi mi okumalıyım? Hocam bir de ben Fizilalil Kur’an ve İbn Kesir tefsirini okuyorum. Değerli bir abim bana Taberi tefsirini tavsiye etti. Bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim.

Selamünaleyküm. Tahavi şerhi selefi akidesini izah bakımından, Nesefî ise kelam ağırlıklı akidevi izah bakımından önemli eserlerdir. Her ikisi de kütüphanede bulunması gereken ağır kitaplardır. Onları Arapça aslından okuyacak düzeyde alt yapısı olmayan biri için bu eserler sadece zihin karıştırmaya yarayabilir. Eserler ağırdır.

Fizilali’l-Kuran bir dava kitabı olarak okunabilir, okunmalıdır. Tefsir olarak da İbni Kesir önemli bir kaynaktır. Taberî ise alimler düzeyinde bir tefsirdir. Siz, kendi seviyenize göre bir eser okumalısınız.

Nureddin Yıldız