Yazılı Fetva

Tahiyyatta şehadet parmağı kaldırmak sünnet midir?

23762
12.04.2020

Hocam, namazda Ettehiyyatü için oturduğumuzda parmağın hareket ettirilmesi sünnetten midir?

Namaz kılarken tahiyyata oturulduğunda sağ şahadet parmağı ile işaret yapılması konusu hadisle sabit bir sünnettir. Hadislerde “şu kadar ve şöyle” diye bir ayrıntı olmadığı için fıkıh âlimleri farklı uygulamalar yapmıştır. Hanefi mezhebi fukahası şahadeti okurken “lailahe” sözünü söylerken parmağın kaldırılmasını, sonra da indirilmesini uygun bulmuşlardır. Diğer fukahanın da buna yakın uygulamaları vardır. Her biri için “doğrudur” denmesinde bir sakınca yoktur.

Nureddin Yıldız