Yazılı Fetva

Maaş haricinde aylık kârdan belli bir yüzde alınacak iş caiz midir?

1561
03.04.2022

Hocam ben asgari ücretle bir eczanede kalfa olarak çalışacağım. İş sahibi bana her ayın kârından da yüzde beş verecek. Böyle bir sözleşme ile çalışmam caiz midir?

Fukahanın büyük bölümü, işçi-işveren arasında meçhul denebilecek bir anlaşma ile çalışmayı caiz görmemektedir. Sizde de maaşınızın net olarak ne olduğu belli değildir. İşe ortak da değilsiniz. Bu müphemlik bir sıkıntıdır. Böyle yapmamanızı tavsiye ederiz. İşe başladı iseniz, bazı fakihler bu iki maddeli sözleşme ile çalışmayı caiz görmüşlerdir. Bu nedenle kazancınızın haram olduğunu söyleyemeyiz. Başta hoş görünen bu tür anlaşmalar zamanla tartışma konusu olur. Bunu bilesiniz.

Nureddin Yıldız