Yazılı Fetva

Çiftçi ve besici zekâtını nasıl hesaplamalıdır?

571
17.06.2022

Hocam hayvanları ve ekip biçtiği tarlası olan bir çiftçi zekâtını neye göre ve nasıl hesaplamalıdır?

Hayvanların hayvan cinsinden zekâtının olması, senenin yarısını dışarıda otlamalarına bağlıdır. Böyle olmayan hayvanlardan elde edilen ürünler paraya dönüştürüldüğünde o para zaten zekâtı verilen bütçeye katılmaktadır.

İlave sulama ile ürün alınan araziden 700 kg ürün alınıyorsa onun yüzde beşi zekât olarak verilir. Daha az olan ürün için zekât gerekmez.

Nureddin Yıldız